ВИЗИЯ, МИСИЯ

Езикова гимназия „Христо Ботев“ 

град Кърджали

Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го създадеш  сам

Ние сме пространство на знанието, таланта, толерантността и силата на духа

     Пътят на Езикова гимназия „Христо Ботев” – Кърджали,  се измерва със съграденото, осмисля се със себеотдаването, ентусиазма и професионализма на педагозите и жаждата за знания на учениците, намерили територия за интелектуална и личностна изява. Училището се утвърди като пространство, изпълнено с идеите, заряда и волята на учители и ученици да търсят и да променят себе си и света. Горди сме, че нашите възпитаницисе реализират успешно в различни области от живота със самочувствие на добри специалисти и граждани.

    Езикова гимназия „Христо Ботев” – Кърджали, е извоювала признание на водещо учебно заведение   не само в област Кърджали, а и в страната с постигнатите високи резултати в чуждоезиковото обучение, в обучението  по другите предметни области и с реализацията на своите възпитаници. Съвременната визия на Гимназията се гради както на традициите  на българското образование, така и на стремежа към непрекъснато усъвършенстване, модернизиране и оптимизиране на учебно-възпитателния процес в съответствие с новите образователни приоритети и използването на високите технологии. Изграждането на конкурентна образователна среда, близка до европейските стандарти в образованието, е стимул за творческо и професионално развитие.

    В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Стратегически силни са стъпките, направени в областта на планирането на учебно-възпитателната дейност. Учителите търсят новото, използват съвременни преподавателски методи и споделят опита си. Вземат  се предвид индивидуалностите на всеки ученик. Работи се за изграждане у учениците на комуникативни умения, умения за самостоятелна работа, за самостоятелно учене, за работа в екип и група, за ефективно търсене и подбор на полезна информация, за развитие на логическо мислене. Възпитава се креативност. Разширява се учебната среда извън класната стая.

    ЕГ „Христо Ботев” разширява обхвата на чуждоезиковото обучение и разчупва традиционния модел на интерес към английския, немския, френския и италианския език. Обучението в Гимназията е ориентирано към издигане ролята на ученика като субект в процеса на обучение и към качествено образование, което дава възможност на учениците да се представят отлично във всички области на науката, изкуството и спорта.

Силните страни в нашата работа са в резултат на високия професионализъм на учителите, създадената  много добра учебна среда,  съобразяване с потребностите и интересите на учениците и мотивацията им за върхови постижения:

 • Високи резултати на Държавните зрелостни изпити и на конкурсните изпити във висшите учебни заведения;
 • Много добри резултати при стандартизирано външно оценяване;
 • Отлично представяне на учениците на олимпиади, училищни, общински, национални и международни състезания и конкурси;
 • Почти 100 % прием на учениците, завършили средно образование, във висшите учебни заведения в страната и  в чужбина;
 • Работа по проекти с изявени ученици;
 • Традиции в работата по проекти за европейско партньорство;
 • Работа по проекти по Национални програми на МОН;
 • Липса на отпаднали ученици;
 • Възможности за получаване на чужди езикови дипломи, признати в ЕС;
 • Отлични резултати и постижения на учениците при участието им в извънучилищни дейности (олимпиади, състезания, турнири, конкурси;
 • Целенасочена допълнителна работа с деца в риск и с даровити деца;
 • Изпитен център за немски езикови дипломи;
 • Работа за осигуряване на езикови асистенти по чужди езици, носители на езика;
 • Членство в Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, както и  утвърждаването на Гимназията като изпитен център за придобиване на сертификат от университета в Кеймбридж за владеене на английски език;
 • Успешно участие на ученици от ХІ клас, изучаващи немски език, в подготвителни семинари за дуално обучение в Германия;
 • Квалифицирани учители, по-голямата част от които притежават богат педагогически опит;
 • Активно включване в квалификационни дейности по общоучилищни, национални и международни програми за квалификационни дейности;
 • Сформирани и работещи методически обединения и обмяна на добри практики;
 • Вътрешноучилищно оценяване на нивото на знанията и уменията по български език и литература в ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас;
 • Осигурени възможности за извънкласна работа и търсене на нови форми за разширяване на кръга от дейности;
 • Създадени възможности и добри условия за работа по проекти;
 • Активно действащ Ученически съвет;
 • Включване на родителската общност в живота на училището
 • Седмица на отворените врати, участие в благотворителни акции и инициативи.

 

Творчески и извънкласни изяви

    Когато Селинджър възкликва: „Децата ще спасят света!”, сигурно е имал предвид онова най-ценно тяхно качество – смелостта им да творят без предубеждение, неподправеното им желание да изявят своите способности. С активното участие на ученици, учители и родители нашата Гимназия се е превърнала в едно истински демократично и творческо пространство. Това изгражда и възпитава самочувствие, от което учениците ще имат нужда като граждани на обединена Европа, като граждани на света. Младите ботевци жънат победи не само в областта на науката и знанието, но те печелят призови награди от републикански, зонални и общински  конкурси и състезания. Неоспоримите успехи  на  творческите  формации и спортните секциисарезултат от  много усилия, обич, вяра,  мисъл за децата.

 • Първи ученически гвардейски отряд

    Една от живите емблеми на Кърджали се свързва традиционно с ЕГ „Христо Ботев“, град Кърджали. Първият ученически гвардейски отряд в България се ражда спонтанно по идея на директора на Гимназията – госпожа ЙорданкаЧавдарова, и среща пламенната подкрепа на учители, ученици и родители. Техният летопис натрупа сериозен брой участия в нашия град, в страната и чужбина. Пътят, извървян от младите гвардейци, е дълъг и изпълнен  с много вълнения, усилена работа, дисциплина и патриотично възпитание. Кърджалийската общественост винаги с нетърпение очаква техните изпълнения, които превръщат градските празници в тържество на родолюбието, младежкия ентусиазъм  и силата на българския дух. Признание за усилията на гимназистите са многобройните им участия на различни събития и празници в страната. След участията си с Националната гвардейска част в Народниятеатър „Иван Вазов“ през 2012 г. и в зала 1 на НДК през 2015 г., Първият ученически гвардейски отряд се изкачи с още едностъпало нагоре.   В чест на Деня на храбростта и празника на Българската армия –Гергьовден на 06.05.2016г., на музикалния парад в зала „Арена Армеец“, на който участваха гвардейски части и военни духови оркестри от Европа и света, най-скъпи гости  бяха и възпитаниците на Първия ученически гвардейски отряд от град Кърджали. Това бе поредното голямо признание за упорития труд, който полагат момчетата и момичетата от отряда, наравно с техните ръководители, както и за безрезервната подкрепа, оказвана им от страна на целия учителски колектив на гимназията.

 • Театрално студио на българскиезик

      Вече тринадесет години кърджалийската публика се радва на изпълненията на младите талантливи актьори от театралното студио към Гимназията. Последната им постановка – „Албена” по Йордан Йовков, бе представена на Петия ученически театрален фестивал „Арлекин”в гр. Нова Загора през месец април 2016г. и на патронния празник на училището на 02.06.2016г. Теaтралите за пореден път събраха бурните аплодисменти  и симпатиите на публиката.

 • Театрално студио на английскиезик

     На националния фестивал за авторска драматургия на английски език, провел се в град Плевен през месец април 2016г., възпитаниците на Гимназията участваха за трета година и доказаха, че са сред най-добрите в страната. Авторската пиеса на английски език “ЛСД – любов, избор, мечти” спечели наградата  за най-пълноценно използван реквизит и най-въздействащо послание.

 • Театрално студио на немски език

    На младежкия театрален фестивал „Завесата се вдига за немски език” в град Троян през месец април 2016г., за пета поредна година се представиха участниците в немското театрално студио.  С пиесата „Кристал“ от Йоахим Юан участниците от немската театрална група премериха силите си с редица елитни езикови гимназии в страната и доказаха своя талант.

 • Театрално студио на френски език

     Традиционно е участието на театралното студио на френски език в международния конкурс на франкофонския театър.  През 2016 година учениците представиха пиесата „Междучасието на малкия Никола“. С впечатляващата си актьорската игра те събраха овациите  на публиката.

 • Фанфарен оркестър

     С участието си във всички празници на Гимназията фанфарният състав създава неповторима атмосфера и прави всеки  градски празник незабравимо преживяване за кърджалийската общественост.  Учениците с голямо желание и мотивация за изява се подготвят и участват в редица мероприятия и празници както в Кърджали, така и в областта и страната. За кратко време музикантите в състава създадоха свой  нов репертоар и с ентусиазъм се включиха в Третия национален преглед на ученическите духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави в град Свищов през 2106г.

 • Слово, музика, изобразително изкуство

     Многобройни са участията на ученици от училището в състезания и конкурси, включени както в календара на МОН, така и организирани от  други организации и образователни институции. Само за предходната учебна година над 150 ученици, постигнаха най-високи успехи на национално ниво, и спечелиха награди и отличия. Вокалната група към училището винаги участва в организираните благотворителни концерти, училищни и общински тържества. Славеите на Гимназията впечатляват с изпълненията си. Първият ученически конкурс за изпълнение на Химна на Светите братя Кирил и Методий „Върви народе възродени!“, организиран от Община Кърджали, донесе на  ботевци първа награда – плакет за най-добро изпълнение. Участниците в групата по изобразително изкуство участват активно в  национални конкурси за рисунка, включени в календара на МОН и извън него. Художниците достойно защитават честта на училището и печелят призови места на редица конкурси:  „Вълшебният свят на Родопите“, „Високо бесило“, „С очите си видяхбедата“ и др.

 • Работа по проекти и национални програми

    По Националнапрограма на МОН  „С грижа за всеки ученик“ в ЕГ „ХристоБотев“ работят  13 групи, от които 2 групи по българскиезик и литература, 6 – по английскиезик, 7 – по немскиезик, 2 – по френскиезик. В тезигрупи са включени общо 150 талантливи ученици. Училището работи по Национална програма „Без свободен час в училище“и по програма“Оптимизиране на вътрешната структурата на училищата“ мярка“Изплащане на обезщетения на персонала“ Активно и с желание се включиха учениците в проекта „Твоят час“. Сформирани бяха се 34 групи по интереси и 5 групи за преодоляване на затрудненията по българскиезик и литература и математика. В рамките на проекта „Моетовторо семейство”беше организирана инициатива „Месец на професиите“.  В него участваха родители, бивши възпитаници и хора, с популярни професии, които разказваха за професионалната си реализация.

    ЕГ „Христо Ботев” беше избрана за партньор по проекта на Висшия съдебен съвет и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. В Гимназията се проведоха часове по демокрация и право, организирани в рамките на двустранното сътрудничество между  Германската фондация за международно правно сътрудничество и развитие на основата на часовете по правознание на провинция Северен Рейн – Вестфалия. Часовете бяха проведeни от г-цаШулц – преподавтел по право в Свободния университет в Хаген, Германия.

     По проект за езиков асистенти по програма „Фулбрайт”  и  по програма „Културвайт” на ЮНЕСКО  в училищетo работят доброволци, които се включват активно  в неговия живот.

    През учебната 2016/2017 година гимназията е избрана за пилотно училище за област Кърджали и участва в национален проект „Система за кариерно ориентиране и училищното образование”

    Пъстър е калейдоскопът от успехи и инициативи, с които животът в училище осмисля времето и провокира развитието на младите хора. Днес, с професионалната всеотдайност и мъдрото търпение на учителите,  с вдъхновението на  учениците и с подкрепата  на родителите, Гимназията продължава да ражда таланти и успели млади хора и  да върви напред към завоюване на нови успехи.