Покана

cooltext1066379872Професионална гимназия "Акад. С. П. Корольов"  отправя покана за изпълнител на СМР с предмет

„Подмяна на дограма и отоплителна инсталация на  учебен корпус”    

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Възложител: Професионална гимназия „Акад.Сергей П. Корольов”,ул. „Орлинска” № 70, България, 2600 Дупница Тел. 0701/5-18-35, е-mail: pg_koroljov@abv.bg
Място –  гр.Дупница, Професионална гимназия „Акад.Сергей П.Корольов”
Интернет адрес: www.daskalo.com/pgkoroljov
Адрес на профила на купувача:  www.daskalo.com/pgkoroljov

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на СМР с предмет „Подмяна на дограма и отоплителна инсталация на  учебен корпус”

Изтегли: Покана.pdf

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я    ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.14,АЛ.4, Т.1 ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ОСМА «а» от ЗОП  С ПРЕДМЕТ:

 „Подмяна на дограма и отоплителна инсталация на  учебен корпус  на Професионална гимназия „Акад.Сергей П. Корольов”-гр. Дупница


 

Министърът на образованието и науката посети Професионална гимназия „Акад. С. П. Корольов“

???????????????????????????????      По инициатива на народния представител д-р Иван Ибришимов  днес (11.11.2013г.) нашата професионална гимназия посети проф. Анелия Клисарова, министър на образованието и науката. На входа на училището г-жа Клисарова бе посрещната по стар народен обичай с хляб и сол от изявени ученици.

 

???????????????????????????????     В състоялата се среща с колектива проф. Клисарова бе запозната с историята на училището и постиженията на ученици и учители от директора инж. Елена Костадинова. От своя страна министър Клисарова  разказа за приоритетите на правителството в областта на професионалното образование.

???????????????????????????????Тя изрази своето възхищение от хубавата атмосфера и ентусиазма, с който работят колегите.

    Накрая, "за десерт", нашият колектив бе зарадван с новината за отпускане на 290 000 лв. за дългоочакван ремонт на дограма и парна инсталация. Развълнувана от това,  г-жа Костадинова изказа огромна благодарност от името на всички.

??????????????????????????????????????????????????????????????

   На срещата присъстваха още областният управител Иван Каракашки, началникът на РИО Кюстендил Радостина Новакова и председателят на БСП- Дупница Станислав Павлов.

Откриване на учебната 2013/ 2014 година

igra_kusmet    Тържеството за откриване на новата учебна година ще се проведе на 16 септември 2013 година от 10 часа.

 

!!!!!  Всички ученици да бъдат в двора на училището в 9.45 часа на 16.09.2013 г.

 

 

 

 


 

Прием след 8 клас

cooltext1066379872  Прием на ученици в ІХ клас за учебната 2013/ 2014 година

Конкурс по документи

Специалност: Електрообзавеждане на производството

Професия: Електротехник

Срок на обучение: 4 години

ІІІ- та степен на професионална квалификация

Документи за участие в класирането:

 1. Заявление за участие в класиране по образец на училището;
 2. Копие на свидетелството за завършено основно образование;
 3. Копие от медицинско свидетелство, което удостоверява, че специалностите от професиите, за които ученикът кандидатства, не са противопоказни за здравословното му състояние.

Документи за записване в ІХ клас:

 1. Заявление до директора;
 2. Оригинал на свидетелството за завършено основно образование;
 3. Оригинал на медицинско свидетелство
 4. Акт за раждане.

График за приемане на ученици в ІХ клас:

Първи етап на класиране:

 • Подаване на документи- 03- 05.07.2013 г.
 • Обявяване на списъци с приетите ученици- до 08.07.2013 г.
 • Записване на приетите ученици- 09.07.2013 г.
 • Обявяване на незаетите места- до 10.07.2013 г.

Втори етап на класиране:

 • Подаване на документи- 11.07.2013 г.
 • Обявяване на резултатите- до 15.07.2013 г.
 • Записване на приетите ученици- 16.07.2013 г.
 • Обявяване на незаетите места- до 18.07.2013 г.

Трети етап на класиране:

 • Подаване на документи- 19.07.2013 г.
 • Обявяване на резултатите- до 22.07.2013 г.
 • Записване на приетите ученици- 23.07.2013 г.
 • Обявяване на незаетите места- до 25.07.2013 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране до 05.09.2013 г.