Септемврийска сесия на ДЗИ 2013 г.

100_1132080673Ans88N

  • Подаване на заявление за допускане до ДЗИ – 8.07.2013 г – 19.07.2013 г.
  • Издаване на служебна бележка за допускане – до 27.08.2013 г.
  • ДЗИ по БЕЛ – 29.08.2013 г.
  • Втори ДЗИ – 30.08.2013 г.