Прием след 8 клас

cooltext1066379872  Прием на ученици в ІХ клас за учебната 2013/ 2014 година

Конкурс по документи

Специалност: Електрообзавеждане на производството

Професия: Електротехник

Срок на обучение: 4 години

ІІІ- та степен на професионална квалификация

Документи за участие в класирането:

 1. Заявление за участие в класиране по образец на училището;
 2. Копие на свидетелството за завършено основно образование;
 3. Копие от медицинско свидетелство, което удостоверява, че специалностите от професиите, за които ученикът кандидатства, не са противопоказни за здравословното му състояние.

Документи за записване в ІХ клас:

 1. Заявление до директора;
 2. Оригинал на свидетелството за завършено основно образование;
 3. Оригинал на медицинско свидетелство
 4. Акт за раждане.

График за приемане на ученици в ІХ клас:

Първи етап на класиране:

 • Подаване на документи- 03- 05.07.2013 г.
 • Обявяване на списъци с приетите ученици- до 08.07.2013 г.
 • Записване на приетите ученици- 09.07.2013 г.
 • Обявяване на незаетите места- до 10.07.2013 г.

Втори етап на класиране:

 • Подаване на документи- 11.07.2013 г.
 • Обявяване на резултатите- до 15.07.2013 г.
 • Записване на приетите ученици- 16.07.2013 г.
 • Обявяване на незаетите места- до 18.07.2013 г.

Трети етап на класиране:

 • Подаване на документи- 19.07.2013 г.
 • Обявяване на резултатите- до 22.07.2013 г.
 • Записване на приетите ученици- 23.07.2013 г.
 • Обявяване на незаетите места- до 25.07.2013 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране до 05.09.2013 г.