ПЕТЪК

 

8 а

1

Физическо

Математика

2

Математика

История

3

Англ.език- Ічужд

БЕЛ

4

Англ.език- Ічужд

Англ.език- Ічужд

5

БЕЛ

Англ.език- Ічужд

6

Инф. технологии

Инф. технологии

Физика

7

Час на класа

Час на класа

 

 

9 а

9 б

9 в

9 г

1

Биология

Руски ез.-ІІчужд

Психология

Физика

2

Физическо

Техн. механика

Руски ез.-ІІчужд

История

3

Математика

Англ.език- Ічужд

Право

Руски ез.-ІІчужд

4

Психология

Математика

Информатика

Информатика

Бизнес комуникац

5

ЗБУТ

История

Англ.език- Ічужд

Информатика

Информатика

6

История

БЕЛ

Математика

БЕЛ

7

 

Психология

БЕЛ

 

 

 

10 а

10 б

10 в

10 г

1

Техн. Механика1гр./

Техн.механика2гр.

Макроикономика

 

Икон. на предпр.

2

Икономика

Етика

Химия

Счет. на предпр.

3

Англ.език- Ічужд

УП:Сч. на предпр/

УП:Сч. на предпр

Математика

Англ.език- Ічужд

4

Математика

УП:Сч. на предпр/

УП:Сч. на предпр

Руски ез.-ІІчужд

История

5

История

БЕЛ

Етика

Руски ез.-ІІчужд

6

Руски ез.-ІІчужд

Физическо

Англ.език- Ічужд

Етика

7

Физическо

 

Физическо

 

 

 

11 а

11 б

11 в

11 г

1

Философия

УП по схемотехн.

УП по схемотехн.

Счет. на предпр.

Математика

2

Англ.език- Ічужд

УП по схемотехн.

УП по схемотехн.

УП:Сч. на предпр

УП:Сч. на предпр

БЕЛ

3

Ел.маш.и апарати

УП по схемотехн.

УП по схемотехн.

БЕЛ

БЕЛ – ЗИП

4

Ел. инсталации

УП по схемотехн.

УП по схемотехн.

Англ.език- Ічужд

Математика – ЗИП

5

Физическо

УП:лаб-е-е изм

УП:лаб-е-е изм

Математика

УП:Сч. на предпр

УП:Сч. на предпр

6

Предприемачество

УП:лаб-е-е изм

УП:лаб-е-е изм

Физическо

Англ.език- Ічужд

7

БЕЛ

УП:лаб-е-е изм

УП:лаб-е-е изм

Час на класа

 

 

 

12 а

12 б

12 в

12 г

12 д

1

БЕЛ – ЗИП

БЕЛ

Електроснабд.

БЕЛ

Англ.език- Ічужд

2

БЕЛ

Физическо

Монтаж и експл.

УП:Комп.гр.ипрез

УП:Комп.гр.ипрез

Математика

3

Хладилни инстал.

Математика

Свят и личност

УП:Комп.гр.ипрез

УП:Комп.гр.ипрез

Физическо

4

Експл.на хл.техн

Експл. на АТТ

УП:лаб.- по спец

УП:лаб.- по спец

Физическо

БЕЛ

5

Англ. език -ЗПП

Произв. практика

УП:лаб.- по спец

УП:лаб.- по спец

Математика – ЗИП

Бизнес комуникац

6

Математика

Произв. практика

УП:лаб.- по спец

УП:лаб.- по спец

Право

Англ.език- Ічужд

7

 

Хидр. и пн..у-ва