ЧЕТВЪРТЪК

 

8 а

8 б

1

БЕЛ

Англ.език- Ічужд

2

Математика

Англ.език- Ічужд

3

История

Математика

4

Англ.език- Ічужд

БЕЛ

5

Англ.език- Ічужд

Физическо

6

Биология

География

7

 

 

 

 

9 а

9 б

9 в

9 г

1

Техн. Чертане/

Материалознание

Час на класа

Час на класа

БЕЛ

2

Техн. Чертане/

Материалознание

Физическо

История

Бизнес комуникац

3

Материалознание/

Техн. чертане

История

БЕЛ

Час на класа

4

Материалозна

ние/

Техн. чертане

Инф. технологии

Инф. технологии

Англ.език- Ічужд

Руски ез.-ІІчужд

5

Руски ез.-ІІчужд

Информатика

Информатика

Физическо

Физика

6

Информатика/

Информатика

Техн. механика

 

УП:Счетоводство

УП:Счетоводство

Физическо

 

7

Физическо

Техн. механика

Информатика

Информатика

Микроикономика

 

 

10 а

10 б

10 в

10 г

1

География

Етика

История

Физика

2

ДВГ/Термод.и топлопр.

БЕЛ

Руски ез.-ІІчужд

Математика

3

Етика

Руски ез.-ІІчужд

Англ.език- Ічужд

Икон. на предпр.

4

Математика

Икон. на предпр.

Физика

БЕЛ

5

Техн. Механика1гр./

Техн.механика2гр.

Англ.език- Ічужд

Електроника

Етика

6

БЕЛ

Прогр. и алг. ез

Прогр. и алг. ез

Математика

Руски ез.-ІІчужд

7

Руски ез.-ІІчужд

Прогр. и алг. ез

Прогр. и алг. ез

 

Физическо

 

 

11 а

11 б

11 в

11 г

1

Предприемачество

Час на клас

Математика

БЕЛ

2

Ел.маш.и апарати

Физика – ЗИП

БЕЛ

УП:Сч. на предпр

УП:Сч. на предпр

3

Ел.маш и ап. ЗИП

Микропроц. т-ка

Математика – ЗИП

Иконом. информ.

Иконом. информ.

4

Ел. инсталации

Предприемачество

БЕЛ – ЗИП

Прогр. и алг. ез

Прогр. и алг. ез

5

БЕЛ

Физическо

История

Прогр. и алг. ез

Прогр. и алг. ез

6

История

Преобр. техника

УП:Сч. на предпр

УП:Сч. на предпр

Физическо

7

Математика

Математика

 

История

 

 

12 а

12 б

12 в

12 г

12 д

1

УП по специалн

Експл. на АТТ

УП по специалн

Приложен софтуер

Англ. език -ЗПП

2

УП по специалн

Автотр. техника

УП по специалн

Пром.. електрон.

Англ.език- Ічужд

3

УП по специалн

Ел-нни с-ми вАТТ

УП по специалн

БЕЛ – ЗИП

УП:Комп.гр.ипрез

УП:Комп.гр.ипрез

4

УП по специалн

Час на класа

УП по специалн

Микроелектроника

УП:Функц.прил.пр

УП:Функц.прил.пр

5

УП по специалн

БЕЛ

Произв. практика

Математика – ЗИП

УП:Функц.прил.пр

УП:Функц.прил.пр

6

Произв. практика

Англ. език -ЗПП

Произв. практика

Англ. език -ЗПП

БЕЛ

7

Произв. практика

 

 

Приложен софтуер