СРЯДА

 

8 а

8 б

1

Англ.език- Ічужд

Англ.език- Ічужд

2

Англ.език- Ічужд

Англ.език- Ічужд

3

БЕЛ

Англ.език- Ічужд

4

Химия

БЕЛ

5

Биология

Химия

6

Физика

Биология

7

 

Час на класа

 

 

9 а

9 б

9 в

9 г

1

Физика

История

Химия

БЕЛ

2

Англ.език- Ічужд

Физика

БЕЛ

Англ.език- Ічужд

3

История

Физическо

Физика

Химия

4

Информатика

Информатика

Електротехника

Физическо

Физика

5

Физическо

БЕЛ

Право

Информатика/

Информатика

6

Химия

Електротехника

География

Физическо

7

Материалознание

Химия

Психология

Биология

 

 

10 а

10 б

10 в

10 г

1

Физическо

История

Етика

География

2

Математика

География

Физика

Химия

3

Англ.език- Ічужд

Икон. на предпр..

Англ.език- Ічужд

Инф. технологии

Инф. технологии

4

Физика

Счет. на предпр

География

БЕЛ

5

Час на класа

 

Англ.език- Ічужд

Математика

 

Макроикономика

6

Етика

Физическо

История

Прогр. и алг. ез

Прогр. и алг. ез

7

География

БЕЛ

 

Прогр. и алг. ез

Прогр. и алг. ез

 

 

11 а

11 б

11 в

11 г

1

 

Англ.език- Ічужд.

Математика

Прогр. и алг. ез

Прогр. и алг. ез

2

Ел.маш.и апарати

Философия

БЕЛ

Прогр. и алг. ез

Прогр. и алг. ез

3

Осветителна техн

Преобр. техника

Иконом. информ.

Иконом. информ.

Счет. на предпр

4

Ел.маш.и апаратиЗИП

Микропроц. т-ка

Прогр. и алг. ез

Прогр. и алг. ез

УП:Сч. на предпр

УП:Сч. на предпр

5

Англ.език- Ічужд

Физическо

Прогр. и алг. ез

Прогр. и алг. ез

История

6

Математика

Математика

УП:Сч. на предпр

УП:Сч. на предпр

БЕЛ

7

Физическо

 

История

Математика – ЗИП

 

 

12 а

12 б

12 в

12 г

12 д

1

УП по специалн

УП по автотр.т-к

 

Микроелектроника

Произв. практика

Произв. практика

2

УП по специалн

УП по автотр.т-к

Математика

Пром.. електрон.

Произв. практика

Произв. практика

3

УП по специалн

УП по автотр.т-к

БЕЛ

Свят и личност

Обща т-я на стат

4

УП по специалн.

УП по автотр.т-к

Англ. език -ЗПП

УП:лаб.-спец.изм

УП:лаб.-спец.изм

Свят и личност

5

УП по специалн

УП по диагностик

Упр. на елзадв.

УП:лаб.-спец.изм

УП:лаб.-спец.изм

Англ.език- Ічужд

6

Произв. практика

УП по диагностик

Произв. практика

Произв. практика

Англ. език -ЗПП

7

 

УП по диагностик

Произв. практика

Произв. практика