ВТОРНИК

 

8 а

8 б

1

БЕЛ

Англ.език- Ічужд

2

Англ.език- Ічужд

Англ.език- Ічужд

3

Англ.език- Ічужд

Англ.език- Ічужд

4

Англ.език- Ічужд

Инф. технологии

Инф. технологии

5

Час на класа

История

6

Математика

БЕЛ

7

Физическо

Математика-СИП

8

Математика-СИП

 

 

 

9 а

9 б

9 в

9 г

1

Психология

Математика

География

 

2

Математика

Физика

Обща т-я на счет

География

3

Руски ез.-ІІчужд

БЕЛ

Физика

Бизнес комуникац

4

География

Англ.език- Ічужд

БЕЛ

Обща т.на сч.отч

5

История

Инф. технологии

Инф. технологии

Англ.език- Ічужд

Биология

6

Физическо

Биология

Инф. технологии

Инф. технологии

Англ.език- Ічужд

7

БЕЛ

 

История

Микроикономика

 

 

10 а

10 б

10 в

10 г

1

Техн.механика/

Техн.механика

БЕЛ

УП: обр. на мат.

История

2

Инф. технологии

Инф. технологии

Англ.език- Ічужд

УП: обр. на мат.

Руски ез.-ІІчужд

3

Англ.език- Ічужд

Математика

УП: обр. на мат.

Счет. на предпр.

4

История

Физика

Биология

Икон. на предпр.

5

БЕЛ

География

Руски ез.-ІІчужд.

Англ.език- Ічужд

6

Руски ез.-ІІчужд

Час на класа

Физическо

Физическо

7

Руски ез.-ІІчужд

Биология

Инф. технологии

Инф. технологии

 

 

 

11 а

11 б

11 в

11 г

1

История

Преобр. техника

Англ.език- Ічужд

Иконом. информ.

Иконом. информ.

2

Англ.език- Ічужд

История

Икон.Инф.-ЗИП

Икон.Инф.-ЗИП

Математика

3

Математика

Англ.език- Ічужд

УП:Комп.арх.и ОС

УП:Комп.арх.и ОС

Час на класа

4

Монтаж и експл.

БЕЛ

УП:Комп.арх.и ОС

УП:Комп.арх.и ОС

Математика – ЗИП

5

Математика – ЗИП

Физическо

УП:Комп.арх.и ОС

УП:Комп.арх.и ОС

БЕЛ

6

БЕЛ

Математика – ЗИП

История

Счет. на предпр.

7

Физическо

 

Счет. на предпр.

Иконом. информ.

Иконом. информ.

 

 

12 а

12 б

12 в

12 г

12 д

1

Осн.на автоматиз

Англ. език -ЗПП

Ел. снабд. ЗИП

УП: специализир

УП: специализир

Комплексна уч.пр

Комплексна уч.пр

2

БЕЛ

БЕЛ

Упр. на елзадв.

УП: специализир

УП: специализир

Комплексна уч.пр

Комплексна уч.пр

3

БЕЛ – ЗИП

Свят и личност

Ел. обз. на пр.

УП: специализир

УП: специализир

Математика – ЗИП

4

Математика

БЕЛ – ЗИП

Англ. език -ЗПП

УП: специализир

УП: специализир

Англ.език- Ічужд

5

Англ. език -ЗПП

Физическо

Контрол и диагн.

УП: специализир

УП: специализир

Час на класа

6

Свят и личност

Математика

Контрол и диагн.

УП: специализир

УП: специализир

Прогр. и алг. ез

Прогр. и алг. ез

7

Физическо

АТТ – ЗИП

Контрол и диагн.

УП: специализир

УП: специализир

Свят и личност