СФО

Г Р А Ф И К

ЗА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

М. ФЕВРУАРИ 2013г.

Специалност „Икономическа информатика” – Х клас

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ДАТА

ЧАС

1

Български език и литература

11.02.2013г.

14.00ч.

2

Английски език (ІЧЕ)

04.03.2013г.

14.00ч.

3

Руски език (ІІЧЕ)

06.032013г.

14.00ч.

4

Математика

12.02.2013г.

14.00ч.

5

Програмиране и алгометрични езици

05.03.2013г.

14.00ч

6

Информационни технологии

14.02.2013г.

14.00ч

7

История и цивилизация

28.02.2013г.

14.00ч

8

География и икономика

18.02.2013г.

14.00ч.

9

Биология и здравно образование

19.02.2013г.

14.00ч

10

Физика и астрономия

20.02.2012г.

14.00ч.

11

Химия и опазване на околната среда

21.02.2013г.

14.00ч

12

Етика и право

25.02.2013г.

14.00ч.

13

Физическо възпитание и спорт

11.03.2013г.

14.00ч

14

Икономика на предприятието

26.02.2013г

14.00ч

15

Макроикономика

27.02.2013г.

. 14.00ч

16

Счетоводство на предприятието

13.02.2012г.

14.00ч

17

УП-Счетоводство на предприятието

07.03.2013г.

14.00ч

Специалност „Икономическа информатика” – ХI клас

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ДАТА

ЧАС

1

Английски език

04.03.2013г.

14.00ч.

2

Математика

12.02.2013г.

14.00ч.

3

Икономическа информатика

14.02.2013г.

14.00ч

4

Физическо възпитание и спорт

11.03.2013г.

14.00ч.

5

Икономика на предприятието

26.02.2013г.

14.00ч

6

 Счетоводство на предприятието

13.02.2012г.

14.00ч

7

УП-Счетоводство на предприятието

07.03.2013г.

14.00ч

8

Функционални и приложни програми

27.02.2013г.

14.00ч

 

Специалност „Автотранспортна техника” –ХII клас

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ДАТА

ЧАС

1

Български език и литература

11.02.2013г.

14.00ч.

2

Чужд език по професията

05.03.2013г.

14.00ч.

3

Автотранспортна техника- ЗИП

14.02.2013г.

14.00ч.

4

Математика

12.02.2013г.

14.00ч.

5

Автотранспортна техника

13.02.2013г.

14.00ч.

6

Електронни с-ми в АТТ

18.02.2013г.

14.00ч.

7

Хидравлични и пневматични устройства

19.02.2013г.

14.00ч.

8

Български език и литература-ЗИП

12.03.2013г.

14.00ч.

9

Експлоатация на АТТ

20.02.2013г.

14.00ч.

10

Производствена практика

26.02.2013г.

14.00ч.

11

Физическо възпитание и спорт

11.03.2013г.

14.00ч.

12

Управление на МПС

28.02.2013г.

14.00ч.

13

Свят и личност

 07.03.2013г.

14.00ч.

14

Учебна практика по диагностика

    25.02.2013г.

14.00ч.

  15

Учебна практика по автотранспортна техника

21.02.2013г.

14.00ч.

16

Информационни технологии по професията

06.03.2013г.

14.00ч.

Специалност „Електрообзавеждане на производството ” –ХI клас

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ДАТА

ЧАС

1

Български език и литература- ЗИП

   12.03.2013г.

14.00ч

2

Български език и литература

11.02.2013г.

14.00ч

3

 Английски език

04.03.2013г.

14.00ч

4

Математика

12.02.2013г.

14.00ч.

5

История и цивилизация

28.02.2013г.

14.00ч

6

Философия

07.03.2013г.

14.00ч.

7

Физическо възпитание и спорт

11.03.2013г.

14.00ч.

8

Здравословни и безопасни условия на труд

13.02.2013г.

14.00ч

9

Предприемачество

14.02.2013г.

14.00ч

10

Учебна практика – електромонтажна

25.02.2013г.

14.00ч

11

Учебна практика лабораторна по електрически машини

26.02.2013г.

14.00ч

12

Електрически инсталации

27.02.2013г.

14.00ч

13

Електрически машини и апарати

05.03.2013г.

14.00ч

14

Монтаж и

експлоатация

20.02.2013г.

14.00ч

15

Осветителна техника

06.03.2013г.

14.00ч.

16

Електроснабдяване

28.02.2013г.

14.00ч

17

Учебна практика по специалността

11.03.2013г.

14.00ч

18

Производствена практика

27.02.2013г.

14.00ч.

19

Електрически машини и апарати –ЗИП

14.03.2013г.

14.00ч.

20

Математика –ЗИП

13.03.2013г.

14.00ч.

 Специалност „Електрообзавеждане на производството ” –ХII клас 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ДАТА

ЧАС

1

Чужд език по професията Английски език

05.03.2013г.

14.00ч

2

Български език и литература- ЗИП

12.03.2013г.

14.00ч

3

Български език и литература

11.02.2013г.

14.00ч

4

Електроснабдяване

19.02.2013г.

14.00ч

5

Монтаж и

експлоатация

20.02.2013г.

14.00ч

6

Математика

 

 

12.02.2013г.

14.00ч

7

Електрообзавеждане на производството

21.02.2013г.

14.00ч

8

Управление на електрозадвижването

14.02.2013г.

14.00ч

9.

Контрол и диагностика

13.02.2013г.

14.00ч

10

Проектиране

18.02.2013г.

14.00ч

11

Учебна практика по специалноста

25.02.2013г.

14.00ч

12

Учебна практика лабораторна по специалноста

26.02.2013г.

14.00ч

13

Производствена практика

27.02.2013г

14.00ч

14

Електроснабдяване-ЗИП

28.02.2013г.

14.00ч

15

Свят и личност

07.03.2013г.

14.00ч

16

Физическо възпитание и спорт

11.03.2013г.

14.00ч.

Специалност „Хладилна техника” –ХII клас

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ДАТА

ЧАС

1

Физическо възпитание и спорт

11.03.2013г.

14.00ч

2

Математика

12.02.2013г.

14.00ч

3

Подемно-транспортна техника

22.02.2013г.

14.00ч

4

Свят и личност

07.03.2013г.

14.00ч

5

Български език и литература

11.02.2013г.

14.00ч

6

Чужд език по професията по професията-английски език

05.03.2013г.

14.00ч.

7

Основи на автоматизацията

14.02.2013г.

14.00ч

8

Хладилни инсталации

19.02.2013г.

14.00ч

9

Експлоатация на хладилна техника

20.02.2013г.

14.00ч

10

Хладилни инсталации -ЗИП

21.02.2013г.

14.00ч

11

Български език и литература- ЗИП

12.03.2013г.

14.00ч

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО

ИЗПИТИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В КАБИНЕТ № 27