ДЗИ

График за ДЗИ (държавен зрелостен изпит) 2013 година

 

Сесия  май- юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 11.03.2013г. – 22.03.2013г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 17.05.2013г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 17.05.2013г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на дзи 2013

5.) Оценяване на изпитните работи – 22.05.2013г.-07.06.2013г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.06.2013г.

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 08.07.2012г. – 19.07.2013г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 27.08.2013г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 27.08.2013г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на дзи 2013

5.) Оценяване на изпитните работи – 30.08.2013г.-10.9.2013г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.09.2013г.

Други полезни материали за матурите: http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/dzi/dzi-tests.html


 

 

Резултати от държавните зрелостни изпити през учебната 2011/ 2012 година

През учебната 2011/ 2012 година всички 132 зрелостника се явиха на държавни зрелостни изпити по следните предмети:

  1. Български език и литература
  2. Математика
  3. История и цивилизация
  4. География и икономика
  5. Биология и здравно образование
  6. Философски цикъл
  7. Английски език

Ето и техните резултати:

             

Учебен предмет

Брой явили се

Резултати за училището

Резултати  за страната

БЕЛ

132

4.26

4.18

Математика

21

5.09

4.58

История и цивилизация

29

4.28

3.90

География и икономика

71

3.47

3.53

Физика и астрономия

 

 

 

Биология и ЗО

2

4.15

4.46

Химия и ОСС

 

 

 

Философски цикъл

4

4.04

3.61

Английски език

8

4.36

4.98

Френски език

 

 

 

Немски език

 

 

 

Руски език

 

 

 

Испански език

 

 

 

II ДЗИ общо

135

3.98

4.18

 

ИЗВОДИ:

1.Резултатите от ДЗИ по предмети, общо за училището са както следва: общият успех по БЕЛ 4,26 срещу 4,18 за страната, а по II ДЗИ общо за училището е 3,98 срещу 4,18 за страната.

2.По предмети резултатите са както следва: математика – 5,09 срещу 4,58 за страната; история – 4,28 срещу 3,90; география – 3,47 срещу 3,53; биология 4,15 – срещу 4,46; философски цикъл – 4,04 сещу 3,61 и английски език – 4,36 срещу 4,98.

Сравнение на средния успех по предмети общо за училището между годините:

Учебен предмет

Резултати за 2010/2011 година

Резултати за  2011/2012 година

училище

страната

училище

страната

БЕЛ

4.14

4.49

4.26

4.18

Математика

5.17

4.84

5.09

4.58

История и цивилизация

3.88

4.04

4.28

3.90

География и икономика

3.67

3.58

3.47

3.53

Физика и астрономия

 

 

 

 

Биология и ЗО

 

 

4.15

4.46

Химия и ОСС

 

 

 

 

Философски цикъл

4.09

3.61

4.04

3.61

Английски език

4.74

4.95

4.36

4.98

Френски език

 

 

 

 

Немски език

 

 

 

 

Руски език

 

 

 

 

Испански език

 

 

 

 

II ДЗИ общо за училището

4.31

4.20

3.98

4.18

ИЗВОДИ:

1.Резултатите от сравнението показват леко занижаване на средния успех от ДЗИ за училището от средните стойности за страната, а именно: 4,31 срещу 4,20 през 2010/2011г. и 3,98 срещу 4,18 за 2011/2012г.

2.През 2010/2011г. резултатите по БЕЛ са леко занижени – 4,14 срещу 4,49 за страната, а през 2011/2012г. е леко завишен, т.е. 4,26 срещу 4,18 за страната.

3.За 2010/2011г. най-висок е успехът по математика – 5,18 срещу 4,84 за страната и фолософски цикъл – 4,09 срещу 3,61 за страната. За 2011/2012г. най-висок е успехът по математика 5,09 срещу 4,58 за страната, философски цикъл – 4,04 срещу 3,61 и история – 4,28 срещу 3,90.