Консултации

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2013/2014Г.

 

СОБСТВЕНО,  БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ                                                 

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

1

инж. Елена Костадинова

14:00-16:00

 

 

 

2

Любомира Иванова

 

 

 

14:00-16:00

3

инж. Красимир Иванов

 

 

 

14:00-16:00

4

Цвята Таслакова

14:00-16:00

 

 

 

5

Нели Кюркчийска

 

 

 

14:00-16:00

6

Маргарита Владимирова

14:00-16:00

 

 

 

7

Маруся Христова

14:00-16:00

 

 

 

8

Олга Петрова

 

 

 

14:00-16:00

9

Евгения Попова

 

 

14:00-16:00

 

10

Стилияна Пейчева

 

 

 

14:00-16:00

11

Христо Христов

14:00-16:00

 

 

 

12

Георги Кочов

14:00-16:00

 

 

 

13

Тира Карадалиева

 

 

 

14:00-16:00

14

Райна Мешинкова

 

 

14.00-16.00

 

15

Камелия Давидкова

 

 

14:00-16:00

 

16

Весела Орозова

 

 

14:00-16:00

 

17

Евдокия Ангелова

 

 

14:00-16:00

 

18

Таня Николова

 

 

14:00-16:00

 

19

Силвия Боянова

14:00-16:00

 

 

 

20

Надя Сечкова

14:00-16:00

 

 

 

21

Юлияна Александрова

14:00-16:00

 

 

 

22

Диана Самарджиева

 

 

 

14:00-16:00

23

Гергана Николова

 

 

14:00-16:00

 

24

д-р Елка Владимирова

14:00-16:00

 

 

 

25

Славка Динева

 

 

14:00-16:00

 

26

Павел Павлов

 

 

14:00-16:00

 

27

Йорданка Крумова

 

 

 

14:00-16:00

28

инж.Димитрина Иванова

14:00-16:00

 

 

 

29

инж. Ирена Величкова

 

 

 

14:00-16:00

30

инж. Людмила Иванова

 

 

 

14:00-16:00

31

инж.Калинка Войнова

14:00-16:00

 

 

 

32

инж. Маргарита Кьосева

 

 

 

14:00-16:00

33

Антония Стайкова

 

 

14:00-16:00

 

34

Калин Киров

 

 

 

14:00-16:00

35

Соня Чорбаджийска

14:00-16:00

 

 

 

36

Божидар Василев

 

 

14:00-16:00

 

37

инж.Веска Терзийска

14:00-16:00