ДИ по теория

Държавни изпити по теория на професията и специалността

1. Дати за провеждане на държавните  изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация:

1.1.  За лица, придобили право да положат държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2012/ 2013 година:

Сесия януари:

За първа, втора, трета и четвърта степен- 25.01.2013 година

1. 2. За лица, придобили право да положат държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2012/ 2013 година:

Сесия юни- юли

1. 2.1. За втора степен- 06.06.2013;

1. 2.2. За трета и четвърта степен- 10.06.2013

1. 2.3. За първа степен- 05.07.2013 или 26.07.2013 (в зависимост от учебния план, по който се осъществява обучението в училището)

Сесия септември

За първа, втора, трета и четвърта степен- 10.09.2013

2. Срокове за подаване на заявления за полагане на държавни изпити по теория на професията и специалността за за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2012/ 2013 година:

2. 1.  За лица, придобили право да положат държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2012/ 2013 година:

Сесия януари

Срок на подаване на заявления- 21.12.2012

2. 2. За лица, придобили право да положат държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2012/ 2013 година:

2.2.1. Сесия юни- юли

а) Срок за подаване на заявление за втора, трета и четвърта степен – 14.05.2013;

б) Срок за подаване на заявление за първа степен- 24.06.2013 или 19.07.2013 (в зависимост от датата за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на първа степен на професионална квалификация)

2.2.2. Сисия септември

Срок за подаване на заявления- 05.09.2013

Успех!