ДИ по практика

Г   Р   А   Ф   И   К

за провеждане на държавните изпити по практика  за придобиване на степен на професионална квалификация   през сесии – януари, юни-юли и септември на учебната 2012/2013 година

Срок за подаване на  заявленията  за държавен изпит по практика  – до 21.12.2012г., 14.05.2013г. и 05.09.2013г.

        Изпити по практика на  професията и специалността

Сесия януари

Хладилна техника

 • дневна  и самостоятелна форма на обучение    –  24.01.2013г. – 7,30ч.

             Машини и съоръжения в шевната и обувна промишленост

 • дневна  и самостоятелна форма на обучение    –  24.01.2013г. – 7,30ч.

             Автотранспортна техника

 • дневна  и самостоятелна форма на обучение    –  24.01.2013г. – 7,30ч.

             Електрообзавеждане на производството

 • дневна  и самостоятелна форма на обучение    –  24.01.2013г. – 7,30ч.

             Промишлена електроника

 • дневна  и самостоятелна форма на обучение    –  24.01.2013г. – 7,30ч

             Икономическа информатика

 • дневна  и самостоятелна форма на обучение    –  24.01.2013г. – 7,30ч.

             Климатична  и вентилационна техника

 • дневна  и самостоятелна форма на обучение    –  24.01.2013г. – 7,30ч.

             Металорежещи машини

 • дневна  и самостоятелна форма на обучение    –  24.01.2013г. – 7,30ч.

                                     Сесия юни-юли

              Хладилна техника

 • дневна форма на обучение  I –ва гр.  –  06.06.2013г. – 7,30ч.

II- ра гр.  –  07.06.2013г. – 7,30ч.

 • самостоятелна форма на обучение  –  06.06.2013г.  – 14,00ч.

             Машини и съоръжения в шевната и обувна промишленост

 • самостоятелна форма на обучение       -06.06.2013г.  – 14,00ч

             Автотранспортна техника

 • дневна форма на обучение  I –ва гр.  -06.06.2013г. – 7,30ч

II- ра гр. – 07.06.2013г. – 7,30ч.

 • самостоятелна форма на обучение -06.06.2013г.  – 14,00ч.

             Електрообзавеждане на производството

 • дневна форма на обучение  I –ва гр.  -06.06.2013г. – 7,30ч.

II- ра гр. – 07.06.2013г. – 7,30ч.

 • самостоятелна форма на обучение -06.06.2013г.  – 14,00ч.

             Промишлена електроника

 • дневна форма на обучение  I –ва гр.  – 06.06.2013г. – 7,30ч.

II- ра гр. – 07.06.2013г. – 7,30ч.

 • самостоятелна форма на обучение – 06.06.2013г.  – 14,00ч.

              Икономическа информатика

 • дневна форма на обучение  I –ва гр.  – 06.06.2013г. – 7,30ч.

II- ра гр. – 07.06.2013г. – 7,30ч.

 • самостоятелна форма на обучение  – 06.06.2013г.  – 14,00ч.

             Климатична и вентилационна  техника

 • самостоятелна форма на обучение  – 06.06.2013г.  – 14,00ч.

             Металорежещи машини

 • самостоятелна форма на обучение  – 06.06.2013г.  – 14,00ч.

                  Сесия септември

             Хладилна техника

 • дневна  и самостоятелна форма на обучение    –  09.09.2013г. – 7,30ч. 

             Машини и съоръжения в шевната и обувна промишленост

 • дневна  и самостоятелна форма на обучение    –  09.09.2013г. – 7,30ч

             Автотранспортна техника

 • дневна  и самостоятелна форма на обучение    –  09.09.2013г. – 7,30ч.

             Електрообзавеждане на производството

 • дневна  и самостоятелна форма на обучение    –  09.09.2013г. – 7,30ч.

             Промишлена електроника

 • дневна  и самостоятелна форма на обучение    –  09.09.2013г. – 7,30ч.

             Икономическа информатика

 • дневна  и самостоятелна форма на обучение    –  09.09.2013г. – 7,30ч.

              Климатична и вентилационна  техника

 • дневна  и самостоятелна форма на обучение    –  09.09.2013г. – 7,30ч.

             Металорежещи машини

 • дневна  и самостоятелна форма на обучение    –  09.09.2013г. – 7,30ч.

Молби  за явяване на изпити по теория и практика се подават за сесиите  съответно до 14.05.2013г, 05.09.2013г. и 21.12.2012г.