Връчване на сертификати

logo-usp   Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики"

      Днес, 02.10.2013 г., бяха връчени сертификати за участие в проекта на ученици от ПГ "Акад. С. П. Корольов".

???????????????????????????????

  През изминалата учебна 2012/ 2013 година  ученици от нашето училище участваха в Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики" на МОН и съфинансиран от Европейския социален фонд. Съгласно с условията на проекта за успешно завършено се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв. Всeки ученик има право да се включи само веднъж в рамките на своето обучение в предвиденото практическо обучение в реална работна среда.

???????????????????????????????  ???????????????????????????????

 

 

 

 

 

 

???????????????????????????????  ???????????????????????????????

 

 

 

 

 

Вижте всички снимки тук: