Проект „Ученически практики“

ПРОЕКТ  BG051PO001- 3.3.07- 0001

"УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


    Компонент 1 „Ученически практики” обхваща всички училища от системата на професионалното образование и обучение. Практическо обучение трябва да преминат 46 000 ученици, а в проекта могат да бъдат включени максимум 53 670 ученици. За успешно завършено ще се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв.
  Всeки ученик има право да се включи само веднъж в рамките на своето обучение в предвиденото практическо обучение в реална работна среда.
  В бюджета на проекта са заложени и средства за възнаграждение на наставници в училищата и от страна на работодателя.
   Бюджетът на проект “Ученически практики” е 30 000 000 лева.


И Н Ф О Р М А Ц И Я

            Относно Участието на ученици в  проект paktiki.mon.bg „Ученически практики”  в сътрудничество  със следните регистрирани  работодатели:

 

Фирма Брой ученици и специалности
Викинг клима консулт 5 ученика, специалност "Хладилна Техника"
Топ Електрик- клима 5 ученика, специалност "Хладилна Техника"
СУАБ СБА ЕОД 9 ученика, специалност „Автотранспортна техника”
АДИС финанс- консулт ЕООД 3  ученика, специалност „Икономическа информатика”
ЛД Браво ЕООД 5 ученика, специалност „Икономическа информатика”
ЕТ "Искра Георгиева- АДИС" 3 ученика, специалност „Икономическа информатика”
ПЛЮС МИНУС ФИНАНСЕ 3 ученика, специалност „Икономическа информатика”

За повече информация http://praktiki.mon.bg/?m=1


"Ученически практики" във фирмите "Плюс- минус Финансе" ЕООД Дупница, ЛД "Браво" ЕООД – Дупница и СУАБ СБА ЕОД

 

CAM00082CAM00069CAM00081

 

 

 

 

 

 

CAM00074CAM00073

 

 

 

 

 

 

 

 

CAM00080CAM00078

 

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_4136