Клуб „Млад пътешественик“

uspeh1    На 18.02.2013 година се състоя представителна изява на участниците в клуб "Млад пътешественик". Чрез вълнуваща презентация те ни разказаха за придобитите знанията и уменията. uspeh2Особено впечатление направи обясненията за начините за ориетиране в природата- по звездите, по склоновете и мъховете, чрез компас и карта и т.н. Как да избегнем "въртенето в кръг", защото….Човек, който не умее да следва зададен курс, е обречен на движение в кръг. Обяснението за това не е неговата глупост, а това, че лявата крачка на човека е по-дълга от дясната с 0,1-0,4 мм. Крачейки по (по негово мнение) права линия, той все повече се отклонява в дясно, и рано или късно се връща в изходната точка на маршрута. Така той ще се движи по окръжност с диаметър около 3.5 км, докато не се научи да следва зададен курс.

    С клипа "Природата на България" си припомнихме за красивата ни Родина.