Проект „Успех“

 

        Проект BG051PO001- 4.2.05

"Да направим училището привлекателно за младите хора"


От 1 февруари 2012 година Професионална гимназия „Акад. С. П. Корольов” започна работа по проект „Успех“, част от програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Този проект се осъществява с подкрепата на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ и е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и ще продължи до края на месец август.

Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища.

В училището се провеждат 16 извънкласни и извънучилищни дейности. Има създадени клубове по:

 1. Как да общуваме уверено и успешно- ръководител Любомира Иванова
 2. Клуб на тинейджъра- ръководител Любов Ранова
 3. Ръкоделие- ръководител Райна Мешинкова
 4. Архимед- ръководител Тира Карадалиева
 5. Български празници и обичаи- ръководител Диана Самарджиева
 6. Приятели на Русия- ръководител Олга Петрова
 7. Театрално студио- ръководител Маргарита Владимирова
 8. Билки и здраве- Елка Владимирова
 9. Млад европеец- ръководител Гергана Николова
 10. Таекуондо- ръководител Йорданка Крумова
 11. По стъпките на великите българи- ръководител Нели Кюркчийска
 12. Създаване на сайтове- ръководител Весела Орозова
 13. Малък и среден бизнес- ръководител Соня Чорбаджийска
 14. Организация и управление на ученическа фирма- ръководител Соня Чорбаджийска
 15. Млад пътешественик- ръководител Калинка Войнова
 16. Туризъм- ръководител  Силвия Боянова