Проект „Младежи и институции заедно в рисковете на нашето време“

IMG390 Връстници обучават връстници

   Пет момичета от 11 "в" клас – /Александра Миташева, Александрина Орманкова, Весела Тодорова, Десислава Симеонова и Ива Стефанова/   се обучаваха в рамките на 6 месеца по проект "Младежи и институции заедно в рисковете на нашето време". Целта на този проект е се  да подготвят младежи на възраст от 15 до 21 г.  които да след това да предадат своите знания на техни връстници за превенция на престъпността и домашното насилие. IMG389IMG396

 

 

 

   На 22 април 2013 г. в училището пред учениците от 9б клас бе проведена обучителна лекция на тема "Насилие и агресия". В ролята на лектори влязоха нашите ученици от 11в.  С подготвената от тях заинтригущава презентация по темата бе представено накратко насилието и агресията – същност, основните видове, прояви, форми. След като бяха запознати учениците с проблематиката,на вниманието им бе предложена работа по групи и "разиграване на казуси", които провокираха активността на участниците и почти не остана участник, който да не изрази позиция. Накрая обучителната презентация завърши с кратко обобщение по проблема.

IMG392IMG403

 

 

 

   

   Гост на лекцията бе инсп. детска педагогическа стая към ОД на МВР г-н Николай Иванов, който е координатор на проекта.

IMG388IMG406