За училището

Професионална гимназия  "Акад. Сергей  П. Корольов" град Дупница за 85- те години от  своето съществуване се наложи като център за обучение на висококвалифицирани кадри в специалности,  съобразени с изискванията на съвременната икономическа реалност.     Горди сме с постиженията на нашите ученици и се стремим към въвеждането на по-високи стандарти в сферата на професионалното образование. За 50-годишнината от създаването си училището е наградено с орден "Кирил и Методий" – I степен


ЮБИЛЕЙНО

В лето 1927-мо в царстваща България

с трима учителя от Унгария

в Дупница – градеца рилски

роди се школо за техници.

 

Ковеше коларо-железари,

а после фрезисти и стругари,

понякога даже миньори

и разни категории шофьори.

 

В по-ново време електротехници

и монтьори на хладилници,

още кадри за електрониката,

и мениджъри за икономиката.

 

Училище прекрачило в два века,

в тебе израства човека –

от юношата неуверен

с надежда на учителя поверен.

 

 

За своя половин век

именува се на дръзкия човек,

на Циолковский мечтите прегърнал

по космически друмове тръгнал.

 

Училище наше родно,

върви по пътя си достойно

за много ти бе дом, призвание,

храм за наука и знание.

 

Расти и процъфтявай!

Достойни люде възпитавай!

Укрепвай своето достолепие

по пътя към твоето столетие!

 

Пренесло традиции през не един брод,

да носим с чест името на Корольов,

за да пребъде во веки веков

просветното дело на болгарский род!

 

Павлина Коларова