Отговори на матури май 2016

Първият задължителен държавен зрелостен изпит по Български език и литература в ПГИТ, гр. Вършец бе проведен успешно на 18.05.2016 г.
От 69 заявили участие в матурата ученици, на изпита се явиха 65. По време на изпита нямаше констатирани нарушения и инциденти. Изпитните материали бяха отворени и разпечатани в присъствието на експерта от РИО Монтана, г-жа Нина Кирилова и представител на родителите. За гарантиране на честното и справедливо протичане на изпита бе осъществяван непрекъснат видеоконтрол.
Верните отговори на матурата по БЕЛ можете да видите ТУК!

На 20.05.2016 г. бе проведен втори задължителен държавен зрелостен изпит, наблюдаван от експерта на РИО Монтана, г-жа Росица Ангелова. Изпитът приключи успешно.  От 69 допуснати ученика на втората матура се явиха 64.  
Вижте верните отговори на матурите по предметите, избрани от учениците в ПГИТ:
математика, физика, биология, география, английски език.

Вашият коментар