Държавни зрелостни изпити

сесия:    май – юни 2017 г.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИ

 • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ:    06.03.2017 г. – 17.03.2017 г.
 • Заседание на ПС на ПГИТ за допускане на зрелостниците до ДЗИ: до 18.05.2017 г.
 • Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали: до 18.05.2017 г.
 • Получаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити: до 18.05.2017 г. в канцеларията на училището.

Дати за провеждане на ДЗИ:

 • Български език и литература – 19.05.2017 г., начало 8:00ч.
 • Втори задължителен ДЗИ – 22.05.2017 г., начало 8:00ч.
  Зрелостниците могат да избират за втората задължителна матура измежду предметите: география и икономика; биология и здравно образование; философски цикъл; история и цивилизация; физика и астрономия; математика; химия и опазване на околната среда; английски език; френски език; немски език; испански език; руски език; италиански език.
 • Трети ДЗИ е по избор на зрелостниците и не е задължителен. Датите за изпитите по отделните предмети са в периода от 26.05.2017 г.  до 02.06.2017 г.
 • Оценяване на изпитните работи:  20.05.2017 г. – 04.06.2017 г.
 • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити: до 09.06.2016 г.

за повече информация – председателя на зрелостната комисия: Д. БОНЧЕВА