МЕРОПРИЯТИЯ

По инициатива  на ЦПЛР- общ. Мизия и ПГ по ХТ „Васил Левски“, днес на 14.03.2018г. се проведе съвместно мероприятие с ученици от 8 и 9 клас във връзка с превенцията на наркоманията и зависимостта от нея. Пред учениците бе представен филмът „Откраднат живот“, създаден по действителни случаи и с реални герои, след което бе проведена дискусия по темата и анкета за проучване на проблемите, свързани с употребата на наркотични вещества сред учениците