Проекти на деветокласниците

В часовете по информационни технологии учениците от 9 а и 9 б клас исъздадоха мултимедийни проекти по следните теми „Закон за авторското право“, „Електронен подпис“, „Бисквитки“. Те представиха проектите си пред своите съученици.