Поход в Карловския балкан

На 19 и 20 октомври 2019 г. учениците от 9 в клас, заедно с техните учители г-н Н. Рангелов, г-жа П. Трифонова, г-жа М. Николова и г-жа Н. Радкова проведоха поход по маршрут Карлово – х. „Хубавец“ – х. „Балкански рози“ – Карлово. Те се изкачиха през местността Сипея под тръбите на ВЕЦ Карлово, минаха покрай „Къдравото дере“ – местност, в която коритото на реката е покрито с огромни бели камъни и през е тясно, изсечено в скалите място, наречено „Стисни магаре“. Ученици и учители видяха плочата на патрона на училището Христо Проданов, разположена на високи скали и отдадоха почит. Всички се насладиха на есенните красоти на Карловския балкан.