Обучение в Тетевен

На 8, 9 и 10.07.2019 г. беше проведено обучение на тема „Информационни и комуникационни технологии в обучението. Педагогическа работа в дигитална среда“ по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Участваха 42 учители от СУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово. Обучението се състоя в НУ „Хаджи Генчо“ –  гр. Тетевен от обучител Стоянка Йорданова. Локацията на групата беше хотел „Олимп“ – гр. Тетевен.