Проекти на петокласниците

През месец април на учениците от 5а и 5б клас беше поставена задача да изработят проекти. Те трябваше да намерят подходяща информация в Интернет и да съставят таблици и диаграми по дадените им задачи.