ИКТ

В методически разработки са приложени презентации и реферати за велики математици: Питагор, Архимед, Евклид, Диофант, Джон Непер, Рене Декарт, Блез Паскал, Пиер дьо Ферма, Готфрид Лайбниц, Якоб Бернули, Йохан Бернули, Леонард Ойлер, Лобачевски и други. Повечето от тях са направени и представени от учениците.

Учениците създадоха презентации за различни геометрични тела, техните елементи, лица и обем,

В практиката са приложени някои от следните тестове и контролни работи.

В практиката се работи със следните приложни програми: Microsoft Office 2013, PREZI, Photoshop, Corel Draw, Dia, GeoGebra, ДГС Sam и други.

Списък с използвани интернет ресурси:

  • http://videouchitel.com
  • http://anubis.bg
  • http://arhimedbg.com
  • http://resursi.e-edu.bg/e-lessons
  • http://ucha.se
  • http://www.pravetz.info
  • https://bg.wikipedia.org

Петя Трифонова