Ресурси

Приложен софтуер

В практиката се работи със следните приложни програми: Microsoft Office 2013, PREZI, Photoshop, Corel Draw, Dia, GeoGebra, ДГС Sam и други.

Учебници и сборници

В практиката се използват учебници, помагала и сборници на  изд. „Архимед“, изд. „Анубис“, изд. „Коала Прес“, изд. „Изкуства“ и други.

 

Петя Трифонова