ПКС

II ПКС към Софийски университет “ Св. Климент Охридски“ Департамента за информация и усъвършенстване на учители на 18.09.2019 г.

III ПКС към Софийски университет “ Св. Климент Охридски“ Департамента за информация и усъвършенстване на учители на 22.11.2017 г.

IV ПКС към Софийски университет “ Св. Климент Охридски“ Департамента за информация и усъвършенстване на учители на 07.11.2016 г.

V ПКС към Софийски университет “ Св. Климент Охридски“ Департамента за информация и усъвършенстване на учители на 03.11.2014 г.

 

 

Петя Трифонова