ПКС

II ПКС към Софийски университет “ Св. Климент Охридски“ Департамента за информация и усъвършенстване на учители на 13.11.2019 г. – виж

III ПКС към Софийски университет “ Св. Климент Охридски“ Департамента за информация и усъвършенстване на учители на 22.11.2017 г. – виж

IV ПКС към Софийски университет “ Св. Климент Охридски“ Департамента за информация и усъвършенстване на учители на 07.11.2016 г. – виж

V ПКС към Софийски университет “ Св. Климент Охридски“ Департамента за информация и усъвършенстване на учители на 03.11.2014 г. – виж

 

 

Петя Трифонова