Образование

                 

Средно образование – Гимназия с преподаване на чужди езици „Иван Вазов“ – Пловдив, Чуждоезиков профил: Английски и руски език

Висше образование – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Специалност „Математика и информатика“ – магистър

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Специалност „Банкова администрация“ – специалист

Петя Трифонова