Реализация

Абитуриенти от профил „Природоматематически“ – випуск 2016 – 2017 г.  са приети в специалност „Бизнес информационни технологии“,  „Софтуерно инженерство“, „Софтуерни технологии и дизайн“ и „Педагогика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Завършващите през 2018 г. са приети в специалност „Бизнес информационни технологии“,  „Софтуерно инженерство“, „Софтуерни технологии и дизайн“ и „Педагогика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ и СУ „Св. Климент Охридски“.

Петя Трифонова