Входни и изходни нива

VI клас- математика

2016 – 2017 г. – входно ниво –  Добър 4,13

изходно ниво – Много добър 4,78

XI клас – математика

2016 – 2017 г. – входно ниво –  Добър 4,00

изходно ниво – Добър 4,20

XII клас – информатика

2016 – 2017 г. – входно ниво –  Отличен 5,50

изходно ниво – Отличен 6,00

XII клас – ИТ

2016 – 2017 г. – входно ниво –  Отличен 5,50

изходно ниво – Отличен 6,00

VII клас- математика

2017 – 2018 г.  – входно ниво – Много добър 4,60

изходно ниво – Много добър 4,72

XII клас – математика

2017 – 2018 г.  – входно ниво – Добър 4,22

изходно ниво – Много добър 4,74

V клас – математика

2018 – 2019 г.  – входно ниво – Много добър 4,88

изходно ниво – Много добър 4,56

VIII клас – математика

2018 – 2019 г.  – входно ниво – Добър 4,45

изходно ниво – Много добър 4,52

VI клас – математика

2019 – 2020 г. входно ниво – Добър 4,33

Изходно ниво –

IX клас – математика 

2019 – 2020 г. входно ниво – Добър 4,25

Изходно ниво –

Петя Трифонова