Проекти

2017 – 2018 г. – Работа с група с обучителни затруднения по математика в 7 клас по проекта „Твоят час“

2019 г. – Работа с група ученици по математика в 5 клас по проекта „Подкрепа за успех“

2019 – 2020 г. – Работа с група ученици по математика в 6 клас по проекта „Подкрепа за успех“

2020 – 2021 г. – Работа с група ученици по математика в 7 клас по проекта „Подкрепа за успех“

Петя Трифонова