Класно ръководство

2017/2018 г. – Класен ръководител на 7 б клас

2018/2019 г. – Класен ръководител на 8 в клас – Софтуерни и хардуерни науки

2019/2020 г. – Класен ръководител на 9 в клас – Софтуерни и хардуерни науки

Петя Трифонова