Извънкласна дейност

От 2012 г. – Председател на Съюза на математиците в България – секция Карлово

2017 г. – Оценител на НВО по математика 7 клас по покана на Зара Данаилова – старши експерт в РУО – гр. Пловдив

2018 г. – Оценител на НВО по математика 7 клас по покана на Зара Данаилова – старши експерт в РУО – гр. Пловдив

 

Петя Трифонова