Извънкласна дейност

От 2012 г. – Председател на Съюза на математиците в България – секция Карлово

2017 г. – Оценител на НВО по математика 7 клас по покана на Зара Данаилова – старши експерт в РУО – гр. Пловдив

2017 – 2018 г. – Работа с група с обучителни затруднения по математика в 7 клас по проекта „Твоят час“

2018 г. – Оценител на НВО по математика 7 клас по покана на Зара Данаилова – старши експерт в РУО – гр. Пловдив

2019 г. – Работа с група ученици по математика в 5 клас по проекта „Подкрепа за успех“

2019 – 2020 г. – Работа с група ученици по математика в 6 клас по проекта „Подкрепа за успех“

Петя Трифонова