Училищен екип

Структурни звена и длъжностни наименования Име, фамилия
1 Вр Ид Директор Ваня Славчева
2 Заместник директор учебна дейност Ели Виденова; Бонка Янева
3

4.

Психолог-логопед

Педагогически съветник

Димитрина Димитрова

Иво Георгиев

5 Ръководител направление ИКТ Мартина Алексиева
Административен персонал
6 Заместник директор АСД Теменужка Йорданова
7 Счетоводител Вергиния Христова
8

9

Касиер-домакин

ЗАС

Диана Александрова

Поля Тонева

Начален курс

 10 Главен учител начален  етап Веселина Ефтимова
11 Старши учител начален  етап Татяна Георгиева
12 Старши учител начален  етап Нели  Георгиева
13 Старши учител начален  етап Екатерина Тодорова
14 Старши учител начален  етап Мария Керемидчиева
15 Старши учител начален  етап Нелия Костадинова
16 Старши учител начален  етап Нина Симеонова/ Емилия Александрова
17 Старши учител начален  етап Оля Гълъбова
18 Старши учител начален  етап Лиляна Найденова
19 Старши учител начален  етап Даниела Кунчева
20 Старши учител начален  етап Румяна Хърватова
21 Старши учител начален  етап Лидия Василева
22 Старши учител начален  етап Цветанка Нацова
23 Учител начален  етап Новелия Андреева
24 Начален учител – АЕ Анита Владимирова
25 Старши учител начален  етап – АЕ Лидия Шопова
26 Начален учител -хореография Емилия Михайлова
27 Старши учител начален  етап Даниела Колева
28 Старши учител начален  етап Виолета Стоилова
29

 

30

31

 

32

33

34

35

36

37

Старши учител начален  етап

Учител начален  етап

Старши учител начален  етап

Старши учител начален  етап

Учител начален  етап

Старши учител начален  етап

Учител начален  етап

Учител начален етап

Валя Петкова

Вероника Първанова

Даниела Колева

 

Цонка Кирилова

Гергана Радкова

Йорданка Игнатова

Десислава Соколова

 

Аделина Панайотова

38 Старши учител Силвана Евтимова
39

40

Начален учител

Начален учител

Борислава Георгиева

Даниела Методиева

Среден и горен курс

41 Старши учител – БЕЛ Надя Асенова
42 Учител – БЕЛ Цветан Петров
43

44

Учител – БЕЛ

Учител – Физика

Кристина Цветанова

Анна Меликсетян

45 Старши учител – АЕ Велислава Георгиева
46 Старши учител – АЕ Анита Йорданова
47 Учител – АЕ Мария Дойчева
48 Старши учител – Математика Маргарита Алексиева
49 Главен учител – РЕ Наталия Христова
50 Старши учител -Математика Бойка Александрова
51 Старши учител – ИТ Камен Цветанов
52

 

53

Старши учител -Информатика/ИТ

Учител – История и цивилизация, Философски цикъл

Цветелина Моновска

 

Десислава Хаджиева

54 Главен учител – История и цивилизация Красимира Георгиева
55 Учител –Изобразително изкуство Димитър Иванов
56 Старши учител -Математика, ФА Галина Рангелова
57 Старши учител – Химия и опазване на околната среда Пенка Делистоянова
58 Старши учител – Биология и здравно образование Цветелина  Георгиева
59 Учител – География и икономика Шизен Изет
60 Учител – Музика Добрин Тодоров
61 Старши учител – Технологии Пантелей Григоров
62 Учител – ФКС Милчо Йорданов
63 Старши учител – ФКС Иванка Тодорова
64 Учител – ФКС Нежен Дянков
65 Учител АЕ Ваня Димитрова
66 Старши учител ХООС Светла Харалампиева