Училищен екип

Структурни звена и длъжностни наименования Име, фамилия
1 Директор Ели Виденова
2 Заместник директор учебна дейност Ваня Славчева
3

4.

Психолог-логопед

Педагогически съветник

Димитрина Димитрова

Иво Георгиев

5 Ръководител направление ИКТ Мартина Алексиева
Административен персонал
6 Заместник директор АСД Теменужка Максимова
7 Счетоводител Вергиния Христова
8

9

Касиер-домакин

ЗАС

Диана Александрова

Поля Тонева

Начален курс

 10 Главен учител начален  етап Веселина Ефтимова
11 Старши учител начален  етап Татяна Георгиева
12 Старши учител начален  етап Нели  Георгиева
13 Старши учител начален  етап Екатерина Тодорова
14 Старши учител начален  етап Мария Керемидчиева
15 Старши учител начален  етап Нелия Костадинова
16 Старши учител начален  етап Нина Симеонова
17 Старши учител начален  етап Оля Гълъбова
18 Старши учител начален  етап Лиляна Найденова
19 Старши учител начален  етап Даниела Кунчева
20 Старши учител начален  етап Румяна Хърватова
21 Старши учител начален  етап Лидия Василева
22 Старши учител начален  етап Цветанка Нацова
23 Старши учител начален  етап Елена Калоянова
24 Начален учител – АЕ Анита Владимирова
25 Старши учител начален  етап – АЕ Лидия Шопова
26 Начален учител -хореография Ангел Кьосев
27 Старши учител начален  етап Даниела Колева
28 Старши учител начален  етап Виолета Стоилова
29

 

30

31

 

32

33

34

35

36

37

Старши учител начален  етап

Старши учител начален  етап

Старши учител начален  етап

Старши учител начален  етап

Учител начален  етап

Старши учител начален  етап

Старши учител начален  етап

Старши учител

Валя Петкова

 

Юлимир Александров

Даниела Колева

 

Цонка Кирилова

 

Гергана Радкова

Йорданка Игнатова

 

Василиса Янинска

 

38 Начален учител Силвана Евтимова/ Е. Калоянова
39

 

Начален учител

 

Борислава Георгиева

Среден и горен курс

40 Старши учител – БЕЛ Надя Асенова
41 Старши учител – БЕЛ Автономия Трифонова
42

43

Старши учител – БЕЛ

Старши учител – БЕЛ

Илда  Христова

Бонка Янева

44 Старши учител – АЕ Велислава Георгиева
45 Старши учител – АЕ Румяна Никифорова
46 Учител – АЕ Вероника Първанова
47 Старши учител – Математика Албена Захаринова
48 Главен учител – РЕ Наталия Христова
49 Старши учител -Математика Бойка Александрова
50 Старши учител – Математика Константин Кънев
51

 

52

Старши учител -Информатика/ИТ

Учител – История и цивилизация, Философски цикъл

Цветелина Моновска

 

Десислава Хаджиева

53 Главен учител – История и цивилизация Красимира Георгиева
54 Учител –Изобразително изкуство Димитър Иванов
55 Старши учител -Математика, ФА Галина Рангелова
56 Старши учител – Химия и опазване на околната среда Пенка Делистоянова
57 Старши учител – Биология и здравно образование Цветелина  Георгиева
58 Учител – География и икономика Шизен Изет
59 Старши учител – Музика Венка Коджабашийска
60 Старши учител – Технологии Пантелей Григоров
61 Учител – ФКС Милчо Йорданов
62 Старши учител – ФКС Иванка Тодорова
63 Учител – ФКС Нежен Дянков