Прием след 7-ми клас

info-icon-2_21010494Прием след 7-ми клас


       ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД  СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018 -2019 ГОДИНА

 І. ПРОФИЛИРАНА  ПАРАЛЕЛКА  –  ПРОФИЛ ПРЕДПРИЕМАЧИСТВО  –  С  ИНТЕНЗИВНО   ИЗУЧАВАНЕ НА   АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 


 ІІ. ПРОФИЛИРАНА  ПАРАЛЕЛКА  –  ПРОФИЛ ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ  

 

       images За информация и контакти:

тел.: 0721 – 66 267;   

e-mail: sou_pberon_kbrod@abv.bg