НОВИНИ

 

Имейл до родителите Списък заболявания

 

за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

nasoki-covid19_270820

 

 

Класиране I клас 2020

Ден на Околната среда – 5 юни

Благодарствено писмо 

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

  • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
  • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
  • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
  • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

  •  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
  • Насърчавайте детето да бъде активно.
  • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
  • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
  • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
  • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето!

Уважаеми родители,
Екипът на СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Костинброд приема извънредната ситуация в страната изключително отговорно и с грижа към всички деца, родители и работещи в училището.
Създава се организация за провеждане на обучение в електронна среда и всеки от Вас ще получи допълнителна информация от класния ръководител на детето си. Можете да се обръщате към него за указания и подкрепа за обучителния процес на Вашето дете.

Мили родители, обръщаме се към Вас, защото към момента е необходимо да си сътрудничим повече от всякога. Знаем, че за много от Вас може да е трудно едновременно да организират дейността си и да поддържат образователните навици на децата си. Всички си зададохме въпроса „Колко важно е образованието точно сега?“. Както всички знаем, на първо място е необходимо да се погрижим за физическото си здраве. Също толкова важно обаче е да се погрижим и за психическото си състояние – на нас възрастните и това на децата. Образователните занимания за децата са полезни и нужни точно сега, защото за тях ученето е обичайна дейност, а възвръщането към познатото ще им помогне да се почувстват по-спокойни. Сега е времето да се възползваме от наличните технологични ресурси по предназначение, самите деца също могат да Ви помогнат в това отношение или дори да се справят сами.

Уроците започват от утре, но днес е неделя – препоръчваме Ви да отделите време за семейни игри, за приказки, за семейни филми, хранете се всички заедно на една маса, общувайте без намесата на технологии… Качественото време прекарано със семейството създава у децата усещане за БЕЗОПАСНОСТ, за сплотеност и принадлежност, за спокойствие. Възползвайте се от ситуацията да общувате повече с децата си, да се забавлявате, да се наслаждавате на времето си заедно.

Бъдете здрави!

Екипът на СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Костинброд

 

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с въвеждането на противоепидемични мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19, със Заповед № РД 01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, която беше публикувана по-рано на сайта, от 16.03.2020г. до 29.03.2020г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на Софийска област и страната се прекратяват.

 Уважаеми ученици, 

С оглед опазване на Вашето здраве Ви препоръчваме да ограничите максимално присъствието си на обществени места, в които има струпване на хора. Добре е  да избягвате физическия контакт при среща с връстници и други хора, от типа  близко общуване, ръкостискане, прегръдка, целувки. Приканваме Ви да подържате висока лична хигиена и  използвате активно лични предпазни средствата за дезинфекция. Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността за заразяване от вируса.

Времето у дома може да бъде успешно използвано от Вас за упражняване на преподадени вече уроци, както и за запознаване с ново учебно съдържание, което Вашите учители ще ви предоставят дистанционно в електронна среда по различни канали: чрез обучителна  платформа, имейл, групи в социални мрежи и др.

Уважаеми родители, 

като отговорни родители първостепенна Ваша грижа и отговорност е да подготвите децата си, като им осигурите лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. 

Разчитаме на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата да се запознават с ново учебно съдържание, предоставено им в електронна среда, по различни канали от учителите в тяхното училище. Предвид дългия период на преустановени учебни  занятия, се надяваме, че макар и от дистанция, комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати. 

Уважаеми колеги, директори, педагогически специалисти и непедагогически персонал, в  образователните институции,

като хора, упражняващи една от най-благородните професии, вярваме, че любовта към децата и професионалната Ви отговорност към бъдещето на нацията, ще Ви мотивира да направите възможното, за да:

 – стигне до всеки Ваш ученик съдържанието на новите уроци;

 – като използвате технологичните възможности да подготвите и предоставите за ползване от учениците на различни образователни ресурси,  тестове, работни листове и други материали за самоподготовка и упражнения.

 – да консултирате и отговорите на въпросите от учебния материал, които затрудняват децата.

– да  осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище и предприемете необходимите действия по  дезинфекция и почистване с необходимите препарати, консумативи и материали.

 Вярваме, че с отговорност и общи усилия ще преодолеем този труден период.

Бъдете здрави и силни!

 

Уважаеми родители, 

като мярка срещу все още неотшумелия грип В в общината се удължава грипната ваканция до 15.03., включително.
В училището са взети всички предписани мерки по отношение на хигиена и ограничен, контролиран достъп на лица в сградата.
Призоваваме всички родители да се съобразят с изискванията на актуалната обстановка!
Драги ученици, очакваме ви в класните стаи на 16.03 – понеделник.
Бъдете здрави! 

Покана за формиране на Обществен съвет (нов мандат)

Уважаеми ученици,

на 16.09.2019г. от 09: 30ч. Ви очакваме в двора на училището, 

за началото на учебната 2019/2020 година!

 

 

 

Мили родители,

родителската среща за първи клас ще се проведе на 11.09.2019г. / сряда/ от 18:00 ч. 

 

 

Уважаеми родители,
Униформите за първи и втори клас ще се раздават на 30.08.2019 г. (петък) от 08:00 ч. до 18:00 ч.;
за трети, четвърти и пети клас – 31.08.2019 г. (събота) от 09:00 ч. до 15:00 ч.

 

Какво е Международната награда на херцога на Единбург?

Международната награда на херцога на Единбург (наричана накратко Наградата) е водеща международна младежка програма за личностно развитие и постижения. Участниците в нея се състезават със самите себе си, като SKM_C224e_P19091015320предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат. Постигайки поставените от тях цели, младите развиват умения и качества, които остават за цял живот и помагат както за тяхното личностно израстване, така и за професионалното им развитие. Реализирайки Наградата, младежите придобиват качества и умения, които ги правят по-конкурентно способни, което е все по-търсено от реботодателите. Постигайки програмата младежите получават международно признат сертификат ”The Duke of Edinburgh’s International Award“, който е високо ценен от множество университети в цял свят.

От създаването си през 1956 г. до днес Наградата се е утвърдила като една от най-престижните програми за личностно развитие, като повече от 8 000 000 млади хора в 144 страни са предприели редица доброволни и предизвикателни дейности, включвайки се в нея. В момента над 1,3 милиона младежи по целия свят постигат своите личностни цели, като част от Наградата.

Уникалността на Международната награда на херцога на Единбург се дължи на принципите, които са заложени още от нейното основаване, а именно: да е достъпна, доброволна, забавна, развиваща, без съревнование и да развива постояноство. 

 

Как да участвам? 

За да участваш в Наградата трябва да си на възраст между 14 и 24 години. Програмата се състои от четири задължителни направления: Доброволчество, Умения, Физическа активност и Приключенско пътуване. Структурата се състои от три нива: Бронз, Сребро и Злато, всяко от които има своето минимално време за постигане. Ниво Злато включва и допълнително предизвикателство – Проект в полза на местна общност. С помощта на своя Лидер, който е представител на Лизензирания оператор, ти си поставяш измерими цели във всяко от направленията. За да се включите в Наградата потърсете Радослава Георгиева – координатор на Наградата за СУ „Д-р Петър Берон“ – гр.Костинброд. – E – mail: radoslava.p.georgieva@gmail.com

Тук сме подготвили две видеа, които описват и нагледно какво е Наградата и какви са ползите от подобна програма. Можете да ги публикувате в страницата си, както и да ги използвате, когато разказвате за Наградата.
https://www.youtube.com/watch?v=P4k7gpGELHk – Открий себе си!
https://www.youtube.com/watch?v=9Ps_WAlI5Q4 – Какво представлява Наградата?

???? 5 дни до крайния срок за участие в конкурса за проактивни училища на Награда!✅ 5 лесни стъпки, които да следваш. ????⏰ 5 минути за да попълниш кратката форма на интерес: https://goo.gl/forms/yCfOSFXm5UAkw4iC3

Geplaatst door Международна награда на херцога на Единбург – България op Donderdag 11 oktober 2018

62-ма български ученици взеха отличие „Бронз“ в Международната награда на херцога на Единбург в България. За да вземат това отличие, те са си поставили лични цели, които са изпълнили в рамките на 6 месеца. Участниците са посветили общо 3500 часа извън класната стая, за да осъществят няколко свои желания.

Преди шест месеца един от наградените днес участници се притеснявал да говори пред хора. Но си поставил за цел да промени това. И днес… застана пред нашата камера.

Патрисия Митова, СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд: Преди да започна с тази цел, аз много се притеснявах да говоря пред аудитория.

Днес някой танцува по-добре, рисува по-красиво и е няколко пъти по-смел, защото е бил мотивиран, че така ще получи своето „Браво“ – с наградата на херцога от Единбург.

Любомира Велчева, изпълнителен директор на международната награда на херцога на Единбург в България: Целта на наградата е да ги научи да си поставят цели и да бъдат постоянни. Да бъдат по-целеустремени, да бъдат по-добрата версия на себе си.

Сбъднати са общо 186 нови мечти. А в края на това приключение участниците са се включили в още по-голямо – изпратени са в планината само с карта и компас.

Патрисия Митова, СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд: Нямахме право на телефони и всичко, което правехме, трябваше да го направим сами.

Оставени да се загубят, а след това сами да се открият. И да разберат, че най-важните уроци са далеч класната стая. Там подсказването не помага. И всеки е сам в своя изпит.