Документи за дейността училището

Правилник за дейността на училището 20-21 г.

Училищни учебни планове 2020-2021г.

УУП I А клас

УУП I Б клас

УУП I В клас

УУП I Г клас

УУП II A клас

УУП II Б клас

УУП II В клас

УУП III А клас

УУП III Б клас

УУП III В клас

УУП IV A клас

УУП IV Б клас

УУП IV В клас

УУП VА клас

УУП V Б клас

УУП V В клас

УУП VI А клас

УУП VI Б клас

УУП VI В клас

УУП VII A клас

УУП VII Б клас

УУП VII В клас

УУП VIII клас

УУП IX клас

УУП X клас

УУП XI А клас

УУП XI Б клас

УУП XII клас

Уч. програма за превенция на ранно напускане на ученици 20-21г.

Уч. програма за предоставяне на равни възможности 20-21г.

Заповед Форми на обучение 20-21г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Стратегия 20-24г.

Комплексен годишен план

Етичен кодекс

 

Правилник училищен за дейността 2018-2019

уч.план – общ 5-12 клас

Учебен план-1 а клас

Учебен план-1б клас

Учебен план- Iв клас

Учебен план-2 а класю

Учебен план-2 а клас

Учебен план-2 б клас

Учебен план-2 в клас

Учебен план-3 a клас

Учебен план-3 б клас

Учебен план-3 в,г клас

Учебен план -8 клас

Учебен план -9 а клас

Учебен план 9б кл

Заповед самостоятелна форма на обучение 18-19

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Правилник училищен за дейността 2018-2019

Програма за превенция на ранното напускане на училище 18 19

Програма приобщаване уязвими групи

Комплексен годишен план за дейността 18-19

Обща подкрепа

Правила за достъп до обществена информация