1 клас

В гнездото – Ангел Каралийчев Силен нощен вятър огъна клоните на старите дървета.Те изпращяха.Гнездото на заспалата птица се наклони.Едно голокрило птиченце тупна на земята и жално записука.Разтревожена,изхвръкна майката.Втурна се да го дири наоколо. -Де си,мое чедо?-сякаш питаше тя. Блесна светкавица.Огря поляната.Птицата съзря рожбата си.За миг я грабна и я повдигна към топлото гнездо.Закапаха едри дъждовни капки.Двете птиченца се навряха под мекото майчино крило.Тихо затвориха очи. Майката остана будна с разперени криле над тях.
Задача – Прочети разказа. Отдели моментите и се опитай да направиш план. Запиши плана. Опитай се да го преразкажеш – устно.

Урок №100 Проверка на изваждането със събиране

Учебник – стр.106

Учебна тетрадка – стр.29