4 клас

Добро утро, мили ученици!

Ето и новите задачи, с които трябва да се справите!

1.Прочети стихотворението „ Славният художник“  на Елисавета Багряна и стихотворението „В гората” на Петя Дубарова на стр. 86 в читанката.Отговори на въпросите под стиховете.

Попълни УТ по четене на стр.60

 2.Изпъни условията на 4 ,5 и 6 упр. на стр. 51 в учебника по бълг. език.

   Препиши правилото под всяко от тях!

3.Реши 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8  задача от урок 102 по  математика на стр. 116.Препиши правилата оцветени в розов цвят.

4.Попълни задачите от урок 102 в УТ на стр. 31

 5. Прочети урока „ Растенията и животните в едно съобщество“ на стр. 110 и 111 в учебника по Човекът и природата отговори на въпросите под урока и провери знанията си като попълниш упражненията на стр. 60 в УТ