1 клас

Урок №97 Час

Учебник – стр.103

Учебна тетрадка – стр.27

https://bg.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math/cc-third-grade-measurement/cc-third-grade-telling-time/v/telling-time-to-the-nearest-minute-labeled-clock-math-3rd-grade-khan-academy

 

https://www.youtube.com/watch?v=TWXxrYyIT1o

 

 

Обобщение

Учебник стр.106 – 107

Учебна тетрадка стр.94 – 95

Teкст за диктовка

Аз, Славко и Панайот отидохме на гарата. Заминавахме на гости при бабата на Славко във Видин. Качихме се във втори вагон на влака.

Пътувахме дълго. Аз извадих сандвич със сирене, а Панайот ни почерпи със сандвич със салам. Славко бе взел за закуска сладки. Хапнахме си юнашки!

Аз съм щастлив.