1 клас

Околен свят

ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ

ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ

Лазаровден или Лазарница е християнски празник, кръстен на Свети Лазар. Момичетата се разделят на групи от по 5-6 лазарки и започват да обикалят селото, пременени в невестински дрехи. Обхождат селото

БЕЛ

Математика

Урок № 95

Учебник – стр.101

Учебна тетрадка – стр.26