МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕТО НА РИСКОВЕТЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯ И НАСОКИ ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧ. 2020/2021 Г.

НАСОКИ
писмо-RZI
Алгоритъм за дезифекционните мероприятия