Начало

СЪОБЩЕНИЕ 

на 21.10.2019г. от 17:30 ОУ „САМАРА“

ще се проведе РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

от Ръководството

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

на 11.09.2019г. от 17:30 ОУ „САМАРА“

ще се проведе родителска среща за учениците от I и V клас,

стая № 3 – I  клас и стая № 4 – V клас

от Ръководството