Подаване на онлайн заявление за кандидатстване на децата след 7 клас

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ !!!
След получаване на служебни бележки, родителите могат да подават онлайн заявление за кандидатстване след 7 клас на следните адреси:

priem.mon.bg         и         7klas.mon.bg

Двата сайта ще работят едновременно. Заявление подавайте само на един от тях.

Родителска среща

Родителска среща за седмокласници!
На 09.05.2018г. от 17:30часа ще се проведе родителска среща във връзка с прием след завършено основно образование.Представители от професионални и профилирани гимназии ще представят своите училища и ще отговорят на Вашите въпросите.