Създаване на екокът

плакат

В началото на април бе спечелен проект за създаване на екокът в двора на училището. Проектът е свързан с Националната кампания „За чиста околна среда“ с тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Обект на проекта е северозападната площ на училищния двор, където се предвижда създаване на парк с арка на входа, жив плет, цъфтящи храсти, розариум, алеи, пейки и къщички за птици.