Седмица на отворените врати

Обединено училище Иван Вазов“ село Пашови организира седмица  на отворени врати/06.12.2021г. – 10.12.2021г./ с цел информиране на учениците за и техните родители за  възможностите им за образование и обучение след VII и Х клас.

Публикувано в родители, съобщения | Коментирайте

График за Общинския кръг на олимпиадите в Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови

Публикувано в актуално | Коментирайте

ПОКАНА за заседание на Обществения съвет към Об.У „Иван Вазов“ с. Пашови

На основание чл.19 и чл.20 ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата на Министерство на образованието и науката, във връзка с постъпило искане от Директора на „Иван Вазов“.

Свиквам заседание на Обществения съвет на 14.12.2021г. от 13.30 ч. в сградата на Об.У „Иван Вазов“ село Пашови, 2-ри етаж, учителската стая при следния дневен ред: 

  1. Съгласуване на училищния План-прием – 8 клас за учебната 2022-2023година.
  2. Закуска на  учениците  от I- IV клас,
  3.  Съвместни дейности с учителите за коледно-новогодишното тържество
  4. Други.

С материалите за предстоящото заседание може да се запознаете в канцеларията на училището.

С. Бандьова
Председател на Обществения съвет

Публикувано в Обществен съвет | Коментирайте

График на ротационното обучение за учениците от 5-10 клас за периода 01.12.2021г. – 12.12.2021г.

Публикувано в актуално, родители | Коментирайте

Покана за общо събрание на работниците и служителите в Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови

Публикувано в Общо събрание | Коментирайте

Благотворителен базар в Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови

Галерията съдържа 8 снимки.

Още галерии | Коментирайте

Обмяна на опит и добри практики в Об.У „Иван Вазов“ с. Пашови

Галерията съдържа 8 снимки.

Поредният открит урок за учебната 2021-2022 година. Урока  бе изнесен от г-жа Кандьова в час по Физика и астрономия с учениците от 7 клас . Присъстващите бяха запознати с „Източници на електрично напрежение“ и с „Електричен ток, електрично напрежение и … Има още

Още галерии | Коментирайте

График обучение 22.11.2021-30.11.2021г.

Публикувано в актуално | Коментирайте

ПОКАНА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

Уважаеми учители , родители и ученици!!!

Ученическия съвет на Обединено училище „Иван Вазов“ село  Пашови  и Директора на училището Ви каним да вземете участие в Благотворителния базар- 2021г. , който ще се проведе на 22.11.2021г./Понеделник/ от 12.00ч. в ОБ.У „Иван Вазов“ село  Пашови.
Всеки от Вас, който желае да подкрепи благородната ни  кауза може да се включи   чрез изработени от него предмети или изделия,  които да се донесат в Об.У „Иван Вазов“ и предадат на Председателя на Ученическия съвет, финансово или по друг начин в срок до 11.30ч. на  22.11.2021 г./Понеделник/.
Заповядайте!!! Ще ви очакваме с настроение и надежда!
Благодарим Ви!

Ученически съвет.

Публикувано в Ученически съвет | Коментирайте

Съобщение за преминаване в ОРЕС

От 08.11.2021 г. Обучението  на учениците от Обединено Училище „Иван Вазов“ село Пашови ще се извършва в ОРЕС на ротационен принцип, както следва:

от 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г.- VI клас, VII клас, VIII клас, IX клас и  X клас;

от 15.11.2021 г. до 19.11.2021 г. – I клас , II клас , III клас, IVклас и V клас .

Публикувано в актуално, новини, родители | Коментирайте

„Съвременен будител“

За Първи ноември  ученици от ученическия съвет на Об.У „Иван Вазов“ село Пашови направиха интервю на тема: „Съвременен будител“  с Директора на училището Мустафа Бандьо и част от учителите он обезинено училище „Иван Вазов“ село  Пашови. На въпроса на „Кое Ви вдъхновява да бъдете учител и съвременен будител“  Директора отговори: „Скъпи, ученици Вие, Вие сте нашето вдъхновение и надежда за бъдеще. Бъдете живи, здрави и успешни!“

Публикувано в празници, Ученически съвет | Коментирайте

За Първи ноември

Стихове от будители и за будители рецитираха учениците от Об.У „Иван Вазов“ в навечерието на светлия празник.

Публикувано в актуално | 2 коментара

Обучения по „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

В Обединено Училище „Иван Вазов“ село Пашови се проведе обучение за работа с Microsoft Teams на най-малките ученици в училището и техните родители по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Публикувано в Национални програми и проекти | Коментирайте

С нови пердета

Галерията съдържа 4 снимки.

Учениците  от 5 и 9 клас се сдобиха с нови пердета за класните си стаи благодарение на труда на членовете на Обществения съвет към Обединено училище „Иван Вазов“ село  Пашови.

Още галерии | Коментирайте

ЗЛАТНА ЕСЕН

Галерията съдържа 7 снимки.

Още галерии | Коментирайте

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Публикувано в Общо събрание | Коментирайте

Обмяна на опит и добри практики в групите за ЦОУД

Галерията съдържа 4 снимки.

   Днес се проведе първия открит урок за учебната 2021-2022 година, който бе изнесен в час по Самоподготовка -БЕЛ в сборна група с ученици от трети и четвърти клас . Урока бе изнесен от г-жа Ходжова дългогодишен преподавател с богат … Има още

Още галерии | Коментирайте

ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ СЕЛО ПАШОВИ

Публикувано в Обществен съвет | Коментирайте

Съвместни дейности в занимания по интереси със Лесотехнически университет-гр София в Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови.

Галерията съдържа 21 снимки.

Днес , часовете за занимания по интереси  бяха проведени от учители от Лесотехнически университет-гр. София в двора на училището.

Още галерии | Коментирайте

Квалификационна дейност

dav

Доброто качество на образованието на учениците от Обединено училище „Иван Вазов“ за нас е на първо място,
затова се грижим да имаме и добре обучени учители. Квалификацията на учителите ни, винаги е била един от приоритетите ни, само за изминалия месец педагогическите ни специалисти се сдобиха с 4 кредита и преминаха през 3 обучения.
Публикувано в актуално | Коментирайте

Златна есен

Публикувано в актуално | Коментирайте