Учители

СПИСЪК НА УЧИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

 1. Светла Монева – директор
 2. Петя Танева – зам. директор

 

 1. Антоанета Добрева – ПГ 5 год.
 2. Димитрина Кюркчиева – ПГ 6 год.
 3. Таня Ангелова – кл. ръководител 1 клас
 4. Таня Костадинова – кл. ръководител 2 клас
 5. Петя Атанасова – кл. ръководител 3 клас
 6. Гергана Тотева – кл. ръководител 4 клас
 7. Цветан Марков – учител ЦОД I клас
 8. Дима Симеонова – учител ЦОД II – IV клас
 9. Виолета Атанасова– учител ЦОД III клас

 

 1. Тотка Иванова – кл. ръководител 5 клас
 2. Катя Павлова – кл. ръководител 6 клас
 3. Галин Николов – кл. ръководител 7 клас
 4. Миланка Василева – кл. ръководител 8 клас
 5. Елена Иванова – учител математика и физика
 6. Нели Чолакова – ръководител направление ИКТ
 7. Димитър Стоянов – учител ЦОД V – VIII клас

 

 

 

 1. Добрина Иванова – хигиенист
 2. Анка Стоянова – хигиенист
 3. Павлина Златева – огняр
 4. Асен Стефанов – общ работник