6

 

111

 

17721_293178407475363_718274616_n     ОУ“Васил Левски“ с.Бозвелийско е средищно училище, в което се обучават  ученици от селата Бозвелийско и Бързица, и ДДЛРГ с.Бързица.

   За обучението и възпитанието на децата се грижат седемнадесет квалифицирани учители и възпитатели, и седем души непедагогически персонал.

   В помощ на ученици и родители е организирана целодневна форма на обучение с обедно хранене.

    Материално- техническата база е обновена и непрекъснато се модернизира. Училището разполага с компютърна зала и мултимедиен кабинет с интернет достъп, с ресурсен кабинет,  оборудвани физкултурен салон и спортна площадка, класни стаи и кабинети с ново обзавеждане, медицински кабинет,стол.

    На 26 април 2013 година училището ни  отбеляза своята 140 -та годишнина.    

944410_328395040620366_1048541930_n