6

                               ВИЖТЕ НОВИЯ НИ САЙТ ТУК.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Уважаеми родители,

На 2 октомври 2014 г./четвъртък/ от 18 часа ще се проведе родителска среща. Заповядайте!


 

15 септември 2014 г.- тържествено откриване на учебната година.

Снимки от събитието ще видите тук!

10675621_570574096402458_6363968347844616800_n

 

 

111

 

17721_293178407475363_718274616_n     ОУ“Васил Левски“ с.Бозвелийско е средищно училище, в което се обучават  ученици от селата Бозвелийско и Бързица, и ДДЛРГ с.Бързица.

   За обучението и възпитанието на децата се грижат седемнадесет квалифицирани учители и възпитатели, и седем души непедагогически персонал.

   В помощ на ученици и родители е организирана целодневна форма на обучение с обедно хранене.

    Материално- техническата база е обновена и непрекъснато се модернизира. Училището разполага с компютърна зала и мултимедиен кабинет с интернет достъп, с ресурсен кабинет,  оборудвани физкултурен салон и спортна площадка, класни стаи и кабинети с ново обзавеждане, медицински кабинет,стол.

    На 26 април 2013 година училището ни  отбеляза своята 140 -та годишнина.    

944410_328395040620366_1048541930_n

Публикувано в Без категория | 1 коментар