ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Портсмут

Милена Лесова – учител по английски език, беше на 14 дневно обучение в Портсмут, Великобритания. Квалификационният курс беше на тема: „преподаване на английски език на деца със СОП.